Altuğ Merhap – Denizbank Telefonda Satış, Tahsilat ve Merkezi Portföy Yönetimi Grup Müdürü

SpecialityDenizbank Telefonda Satış, Tahsilat ve Merkezi Portföy Yönetimi Grup Müdürü

All session
by Altuğ Merhap – Denizbank Telefonda Satış, Tahsilat ve Merkezi Portföy Yönetimi Grup Müdürü